Tiếng Việt | English

Lĩnh vực hoạt động

Trang chủ » Giới thiệu » Lĩnh vực hoạt động

Với một đội ngũ Thẩm định viên và chuyên gia về giá có phẩm chất đạo đức, năng lực và giàu kinh nghiệm, SAIGON PA phục vụ yêu cầu thẩm định giá của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với hầu hết các loại tài sản:

Bất động sản

 • Quyền sử dụng đất;
 • Nhà phố;
 • Nhà xưởng;
 • Trung tâm thương mại;
 • Cao ốc văn phòng;
 • Chung cư;
 • Trang trại;
 • .....

Động sản:  

 • Ô tô;
 • Tàu thủy;
 • Dây chuyền sản xuất;
 • Dây chuyền thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế;
 • Các công cụ, dụng cụ và máy móc khác.

Dự án đầu tư:

 • Các dự án đấu tư khu đô thị;
 • Cao ốc văn phòng;
 • Trung tâm thương mại;
 • Khu nghỉ dưỡng;
 • Khu công nghệ cao.
 • ...

Giá trị doanh nghiệp:

 • Tài sản đầu tư, tài sản tài chính, quyền sở hữu vốn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. 

Tài sản vô hình:

 • Thương hiệu;
 • Quyền sở hữu trí tuệ;
 • Bản quyền;
 • Quyền khai thác kinh doanh.
 • ...

 

Dịch vụ thẩm định giá của Saigon PA sẵn sàng thực hiện và phục vụ cho các mục đích thẩm định:

 • Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp;
 • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
 • Mua bán, chuyển nhượng;
 • Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;
 • Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm;
 • Xử lý tài sản trong các vụ án;
 • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước;
 • Chứng minh tài sản;
 • Tham khảo giá trị  thị trường. 

 

 

 

Sàn Giao dịch BĐS