Tiếng Việt | English

Mục Tiêu Chiến Lược

Trang chủ » Giới thiệu » Mục tiêu - chiến lược

Trong hành trình hoạt động và phát triển, Saigon PA đề ra mục tiêu chiến lược, phương châm và tầm nhìn hoạt động, là kim chỉ nam xuyên suốt mà Ban giám đốc và đội ngũ nhân sự công ty luôn luôn phấn đấu.  

Mục Tiêu Chiến Lược

  • Phát triển bền vững, xây dựng mô hình hoạt động chuyên nghiệp,  luôn hướng đến việc phục vụ khách hàng tốt nhất. 
  • Mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng các tỉnh trong toàn quốc, hợp tác và phát triển cùng bạn bè trong khu vực và trên thế giới.

Phương Châm Hoạt Động

Với phương châm “Chuyên nghiệp – Uy tín – Chính xác – Nhanh chóng", SAIGON PA luôn cập nhật và vận dụng các phương pháp khoa học, hiện đại nhằm đạt được lợi ích cao nhất của khách hàng. Phục vụ khách hàng chu đáo, trách nhiệm và chuyên nghiệp, đồng thời cam kết cho khách hàng an tâm về chất lượng chính xác, trung thực của kết quả thẩm định.

Tầm Nhìn Chiến Lược

SAIGON PA quyết tâm xây dựng và phát triển trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định giá tại Việt nam.

 

 

 

Sàn Giao dịch BĐS